ภารกิจรถสื่อสารดาวเทียม 65

     ศสข.1 อย.ได้นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียมและระบบ 4G LTE มาปฏิบัติภารกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย วัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565

16071675261089 

 

         ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่างๆ จำนวน 4 องค์ เป็นปฐมฤกษ์ ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ ลานอิสรภาพ 109 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง​ นั้น
           ศสข.1 (อยุธยา) ได้นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-01 และชุดเคลื่อนที่ระบบบริหารจัดการเครือข่าย Internet ความเร็วสูง 4 G LTE ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่าย ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565​15981114259758

 

ศสข.1(พระนครศรีอยุธยา)ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิด "ศูนย์การเรียนรู้อาคารพระราชทาน สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ" ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 

ศสข.1 (อยุธยา) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-01 และชุดเคลื่อนที่ระบบบริหารจัดการเครือข่าย Internet ความเร็วสูง 4 G LTE ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่าย ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร นะหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย อ.พระนครศรีอยุธย

1724306

 

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ศสข.1 (อย.) ภายใต้การอำนวยการของ ผอ.ศสข.9 (นว) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-01 วางระบบถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดังนี้ โทรศัพท์/Fax ในข่ายบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน(NT) หมายเลข 021608731 โทรศัพท์ในข่ายมหาดไทย เบอร์ 52603 วิทยุ icom / 4G (iPOC) และระบบ Internet wifi ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 สภากาชาดไทย อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระบบเครื่องมือสื่อสารใช้งานได้ปกติ

 

 ศสข.1 อย. นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-01 ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด “อาคารบูรณมงคล” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา วันที่ 6 มกราคม 2565

 

 

ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-01 ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565

 

 

ศสข.1 อย. ได้นำชุดอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 4G LTE ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันทหารม้า 2565 ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุ ในวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565รี ระบบ อุปกรณ์สื่อสารสามารถใช้งานได้ปกติ