วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2562 ศสข.1(อย.) Sky01 ปฏืิบัติภาระกิจ ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER 1 ของจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตร ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำกองบิน 4 ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562 ศสข.1(อย.)ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร สนับสนุน ภารกิจ องคมนตรี ประธานการประชุมและปาฐกถาพิเศษโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 30 มกราคม 2562 ศสข.1(อย.)ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
วันที่ 21-22 มกราคม 2562 ศสข.1(อย.)ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร สนับสนุน ภารกิจ แด่ ผู้แทนพระองค์ ณ กองบิน 4 ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
วันที่ 23 – 24 มกราคม 2562 ศสข.1(อย.)ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ลำปาง ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
วันที่ 8 - 10 มกราคม 2562 ศสข.1อย.(sky 01)ติดตั้งและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
วันที่ 3 - 4 มกราคม 2562 ศสข.1อย.(sky 01)ติดตั้งและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ ณ ศูนย์การทหารม้า(ค่ายอดิศร) อ.เมือง จ.สระบุรี
วันที่ 1 - 2 มกราคม 2562 ศสข.1อย.(sky 01)ติดตั้งและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ พระราชวังบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2561 ศสข.1อย.(sky 01)ติดตั้งและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ ณ วัดกษัตราธิราช อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 จนท.ศสข1(อย.)ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 จนท.ศสข1(อย.)ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2561ศสข.1 (อย.) รถสื่อสารดาวเทียม sky 01 ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 2018 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 ศสข.1อย.(sky 01) อำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร แด่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานทอดกฐินพระราชทานกระทรวงมหาดไทย ณ วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ภารกิจ รถสื่อสารดาวเทียม (sky 01) ถวายความปลอดภัย ด้านสื่อสาร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสาวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ แทนพระองค์ ทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ศสข.1(อย.) Sky01 ปฏืิบัติภาระกิจ ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมเสาวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จถวายผ้าพระกฐินราชสกุลสนิทวงศ์ ณ วัดโปรดสัตว์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 สนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะมนตรี ตรวจติดตามนโยบายของรัฐบาล และรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้า จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดลาดค้าว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 สนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะมนตรี ตรวจติดตามนโยบายของรัฐบาล และรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้า จังหวัดพิจิตร ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
วันที่ 6 -7 มิ.ย 61 ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ค่ายสมเด็จ พระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ภารกิจ ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)
ภารกิจ ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงพระราชกรณียกิจ จ.ชัยนาท
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงพระราชกรณียกิจ จ.ชัยนาท ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดจันทน์ บ้านห้วยกรด ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วันที่ 11 มกราคม 2561
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงพระราชกรณียกิจ จ.อุทัยธานี
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงพระราชกรณียกิจ จ.อุทัยธานี บริเวณต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี วันที่ 9 - 10 มกราคม 2561
วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 จนท.ศสข.1(อย) ออกโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบเครื่องมือสื่อสาร ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ของงานสื่อสาร สำนักงานจังหวัดในลูกข่าย 5 จังหวัด
วันที่ 6 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ ศสข.1 (อย) ร่วมพิธีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และน้ำจากพระเศียรหลวงพ่อสุขสัมฤทธิ์ วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 8 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ ศสข.1 (อย) ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริฺญพระพุทธมนต์ ณ วิหารพระมงคลบมิตร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict
วันที่ 2 เมษายน 2561 จนท.ศสข.1 (อย.) ได้ออกโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict ให้กับจังหวัดในลูกข่าย ตามแผนปฏิบัติการ ของ ศสข.1(อย.) ประจำปี 2561 ทั้งนี้ได้ มาดำเนินการให้กับ งานสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict
วันที่ 3 เมษายน 2561 จนท.ศสข.1 (อย.) ได้ออกโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict ให้กับจังหวัดในลูกข่าย ตามแผนปฏิบัติการ ของ ศสข.1(อย.) ประจำปี 2561 ทั้งนี้ได้ มาดำเนินการให้กับ งานสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict
วันที่ 4 เมษายน 2561 จนท.ศสข.1 (อย.) ได้ออกโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict ให้กับจังหวัดในลูกข่าย ตามแผนปฏิบัติการ ของ ศสข.1(อย.) ประจำปี 2561 ทั้งนี้ได้ มาดำเนินการให้กับ งานสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสระบุรี
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict
วันที่ 5 เมษายน 2561 จนท.ศสข.1 (อย.) ได้ออกโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict ให้กับจังหวัดในลูกข่าย ตามแผนปฏิบัติการ ของ ศสข.1(อย.) ประจำปี 2561 ทั้งนี้ได้ มาดำเนินการให้กับ งานสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดสระบุรี
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดสิงห์บุรี
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดอ่างทอง