วันที่ 9 ธันวาคม 2561 จนท.ศสข1(อย.)ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 จนท.ศสข1(อย.)ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก หน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2561ศสข.1 (อย.) รถสื่อสารดาวเทียม sky 01 ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 2018 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ภารกิจ รถสื่อสารดาวเทียม (sky 01) ถวายความปลอดภัย ด้านสื่อสาร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสาวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ แทนพระองค์ ทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ศสข.1(อย.) Sky01 ปฏืิบัติภาระกิจ ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมเสาวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จถวายผ้าพระกฐินราชสกุลสนิทวงศ์ ณ วัดโปรดสัตว์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 สนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะมนตรี ตรวจติดตามนโยบายของรัฐบาล และรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้า จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดลาดค้าว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 สนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะมนตรี ตรวจติดตามนโยบายของรัฐบาล และรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้า จังหวัดพิจิตร ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
วันที่ 6 -7 มิ.ย 61 ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ค่ายสมเด็จ พระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ภารกิจ ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)
ภารกิจ ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงพระราชกรณียกิจ จ.ชัยนาท
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงพระราชกรณียกิจ จ.ชัยนาท ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดจันทน์ บ้านห้วยกรด ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วันที่ 11 มกราคม 2561
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงพระราชกรณียกิจ จ.อุทัยธานี
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงพระราชกรณียกิจ จ.อุทัยธานี บริเวณต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี วันที่ 9 - 10 มกราคม 2561
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict
วันที่ 2 เมษายน 2561 จนท.ศสข.1 (อย.) ได้ออกโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict ให้กับจังหวัดในลูกข่าย ตามแผนปฏิบัติการ ของ ศสข.1(อย.) ประจำปี 2561 ทั้งนี้ได้ มาดำเนินการให้กับ งานสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict
วันที่ 3 เมษายน 2561 จนท.ศสข.1 (อย.) ได้ออกโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict ให้กับจังหวัดในลูกข่าย ตามแผนปฏิบัติการ ของ ศสข.1(อย.) ประจำปี 2561 ทั้งนี้ได้ มาดำเนินการให้กับ งานสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict
วันที่ 4 เมษายน 2561 จนท.ศสข.1 (อย.) ได้ออกโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict ให้กับจังหวัดในลูกข่าย ตามแผนปฏิบัติการ ของ ศสข.1(อย.) ประจำปี 2561 ทั้งนี้ได้ มาดำเนินการให้กับ งานสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสระบุรี
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict
วันที่ 5 เมษายน 2561 จนท.ศสข.1 (อย.) ได้ออกโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict ให้กับจังหวัดในลูกข่าย ตามแผนปฏิบัติการ ของ ศสข.1(อย.) ประจำปี 2561 ทั้งนี้ได้ มาดำเนินการให้กับ งานสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดสระบุรี
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดสิงห์บุรี
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดอ่างทอง