วันที่ 7 มกราคม 2563 จนท.ศสข.1(อย.) นำรถสื่อสารดาวเทียม sky01 ออกปฏิบัติภารกิจถวาย ความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ ทรงเป็น ประธาน วันทหารม้า ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี
วันที่ 31 ต.ค. 62 ศสข.1 (อย.) sky01 ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเชิญไปถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 ต.ค. 62 ศสข.1 (อย.) sky01 ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระพุทธบาทราชวรวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
วันที่ 27 ต.ค. 62 ศสข.1 (อย.) sky01 ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วัดโปรดสัตว์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา