ภารกิจรถสื่อสารดาวเทียม 64

 

            ศสข.1 (อยุธยา) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-01  และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 4G LTE ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสริร์ต ณ กรอ.ถปภ.โรงเรียนอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 ศสข.1 (อยุธยา) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-01  และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 4G LTE ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต ณ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

14 พ.ย. 64 ศสข.1 (อยุธยา) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-01 และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 4G LTE ออกปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดพัชรบรรพตวราราม ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

        ศสข.1 (อยุธยา) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-01 และอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ 4G LTE ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 5 พ.ย.64 ศสข.1อย.ได้ติดตั้งและเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารระบบ 4G LTE เพื่อถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์เพื่อถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ได้ติดตั้ง ณ จุดคัดกรอง โดยใช้เบอร์โทรศัพท์ข่าย บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ หมายเลข 0-2160-8731 ข่ายสื่อสารมหาดไทย หมายเลข 51663 และ ระบบ ไวไฟร์ 4G LTE

 

 ศสข.1 (อยุธยา) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-01 และชุด 4G LTE ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกนณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 บัดนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร ประจำพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เปิดข่ายติดต่อสื่อสาร เวลา 11.00 น.

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ได้ทดสอบเครื่องมือสื่อสาร รถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม เพื่อปฏิบัติภารกิจ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกนณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาา ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ย.64 

 

 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศสข.1 (อย) ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกนณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ พระอุโบสถ ชั้น 2 วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.