pm(งบประมาณปี63)

ศสข.1 ได้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติให้จังหวัดสระบุรี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

 

 ศสข.อย. เข้าตรวจสอบและตรวจซ่อมแก้ไขอุปกรณ์สื่อสารระบบการประชุมฯ ห้องประชุม สนจ.สบ.ชั้น ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

 

ศสข.1 พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สื่อสาร สำนักงานจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข ระบบเสียง ณ ห้องประชุม “ป่าสัก” ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

 pmsaraburi64-1

 

pmsa