26 เมษายน 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1 ได้จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ตายาย เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
รดน้ำดำหัวขอพรตามประเพณีสงกรานต์
5 เมษายน 2561 ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบสานพระเพณีไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์
รดน้ำดำหัวขอพรตามประเพณีสงกรานต์
10 เมษายน 2561 ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 พระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีรดน้ำและขอพร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๅ พระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าฝายฯ สืบสานประเพณีไทยเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์

ภารกิจรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 19 กันยายน 2560

ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 

เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ ศูนย์บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19