ภารกิจรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 19 กันยายน 2560

ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 

เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ ศูนย์บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19