วันที่ 7 มกราคม 2563 จนท.ศสข.1(อย.) นำรถสื่อสารดาวเทียม sky01 ออกปฏิบัติภารกิจถวาย ความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ ทรงเป็น ประธาน วันทหารม้า ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี
วันที่ 31 ต.ค. 62 ศสข.1 (อย.) sky01 ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเชิญไปถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 ต.ค. 62 ศสข.1 (อย.) sky01 ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระพุทธบาทราชวรวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
วันที่ 27 ต.ค. 62 ศสข.1 (อย.) sky01 ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วัดโปรดสัตว์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ภารกิจรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่

 

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 สนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะมนตรี ตรวจติดตามนโยบายของรัฐบาล และรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้า จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดลาดค้าว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

 

page11-12

 

วันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 สนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะมนตรี ตรวจติดตามนโยบายของรัฐบาล และรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้า

จังหวัดพิจิตร ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

page9-11

 

วันที่ 7-8 มิ.ย 61 ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ณ โรงแรมท็อปแลนต์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

pijit111

 

 

วันที่ 6 -7 มิ.ย 61 ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

pitsanu1

 

 

 ภาระกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล   เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำ นฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

 

    อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเดิมชื่อโครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกรมชลประทานดำเนินการจัดสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังจากมีพระราชดำริเมื่อปี ๒๕๒๑ ในการวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำพระปรง และลุ่มน้ำห้วยโสมง ลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราจีนบุรีเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง อีกทั้งมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี และได้พระราชทานชื่อว่า อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา มีความหมายว่า อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

anigif

 

วันที่ 19 กันยายน 2560

ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 

เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ ศูนย์บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19

 


 วันที่ 18 กันยายน 2560

สนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรีและ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้า

สนามกีฬาแห่งที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

BigToosuphan


วันที่ 7 สิงหาคม 2560

สนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีเปิด โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน

ศูนย์บริหารจัดการขยะต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา

 BigTooAYYw


วันที่ 17 มิถุนายน 2560

ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เสด็จทรงเปิดโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสิงห์บุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี (แห่งที่ 2) อ. ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 

ubonrus


อ่านเพิ่มเติม: ภารกิจรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่