26 เมษายน 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1 ได้จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ตายาย เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
รดน้ำดำหัวขอพรตามประเพณีสงกรานต์
5 เมษายน 2561 ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบสานพระเพณีไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์
รดน้ำดำหัวขอพรตามประเพณีสงกรานต์
10 เมษายน 2561 ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 พระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีรดน้ำและขอพร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๅ พระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าฝายฯ สืบสานประเพณีไทยเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์

ภารกิจรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 19 กันยายน 2560

ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 

เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ ศูนย์บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19

 


 วันที่ 18 กันยายน 2560

สนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรีและ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้า

สนามกีฬาแห่งที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

BigToosuphan


วันที่ 7 สิงหาคม 2560

สนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีเปิด โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน

ศูนย์บริหารจัดการขยะต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ. บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา

 BigTooAYYw


วันที่ 17 มิถุนายน 2560

ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เสด็จทรงเปิดโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสิงห์บุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี (แห่งที่ 2) อ. ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 

ubonrus


อ่านเพิ่มเติม: ภารกิจรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ปีงบประมาณ 2560