ข่าวประชาสัมพันธ์

  • พิมพ์

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561

cool

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1 พระนครศรีอยุธยา

cool
 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1 พระนครศรีอยุธยา

 

 

ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

cool 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1

 

 

พระนครศรีอยุธยา

cool

 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

 ani540
 
 
 
 
 

วันที่ 1 - 2 มกราคม 2562 ศสข.1อย.(sky 01)ติดตั้งและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ พระราชวังบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

tee

วันที่ 3 - 4 มกราคม 2562 ศสข.1อย.(sky 01)ติดตั้งและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ ณ ศูนย์การทหารม้า(ค่ายอดิศร) อ.เมือง จ.สระบุรี

saraburi ma

วันที่ 8 - 10 มกราคม 2562  ศสข.1อย.(sky 01)   ติดตั้งและวางเครือข่ายสื่อสารเพื่อถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

sakaew

วันที่ 21-22 มกราคม 2562 ศสข.1(อย.)ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร สนับสนุน ภารกิจ แด่ ผู้แทนพระองค์ ณ กองบิน 4 ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

nakornsawan  21-22-01-62 

วันที่ 23 – 24 มกราคม 2562 ศสข.1(อย.)ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ลำปาง ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

lampang23-24-01-62  

วันที่ 30 มกราคม 2562 ศสข.1(อย.)ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

sara30-1-62

วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2562 ศสข.1(อย.)ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร สนับสนุน ภารกิจ องคมนตรี ประธานการประชุมและปาฐกถาพิเศษโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

prajeen4-7-2-62

วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2562 ศสข.1(อย.) Sky01 ปฏืิบัติภาระกิจ ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร          แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินโครงการ     TO BE NUMBER 1 ของจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตร ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำกองบิน 4 ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

nakornsawan10-14-02-62

 

 

 

 

 

 

           

 

 


fingerอ่านต่อทั้งหมด

 

ภารกิจ