วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ภารกิจ รถสื่อสารดาวเทียม (sky 01) ถวายความปลอดภัย ด้านสื่อสาร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสาวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ แทนพระองค์ ทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 สนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะมนตรี ตรวจติดตามนโยบายของรัฐบาล และรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้า จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดลาดค้าว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 สนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะมนตรี ตรวจติดตามนโยบายของรัฐบาล และรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้า จังหวัดพิจิตร ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
วันที่ 6 -7 มิ.ย 61 ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่ ค่ายสมเด็จ พระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ภารกิจ ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)
ภารกิจ ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงพระราชกรณียกิจ จ.ชัยนาท
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงพระราชกรณียกิจ จ.ชัยนาท ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดจันทน์ บ้านห้วยกรด ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วันที่ 11 มกราคม 2561
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงพระราชกรณียกิจ จ.อุทัยธานี
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงพระราชกรณียกิจ จ.อุทัยธานี บริเวณต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี วันที่ 9 - 10 มกราคม 2561
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านนามั่ง ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ มหาลัยมหิดล
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทอดพระเนตรภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง ของขวัญจากดิน รอบปฐมทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2560
วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
ภารกิจถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารขั้นสูงสุด
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่บังคับการพื้นที่(ทก.1) กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หลังพระบรมมหาราชวัง ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2560
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict
วันที่ 2 เมษายน 2561 จนท.ศสข.1 (อย.) ได้ออกโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict ให้กับจังหวัดในลูกข่าย ตามแผนปฏิบัติการ ของ ศสข.1(อย.) ประจำปี 2561 ทั้งนี้ได้ มาดำเนินการให้กับ งานสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict
วันที่ 3 เมษายน 2561 จนท.ศสข.1 (อย.) ได้ออกโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict ให้กับจังหวัดในลูกข่าย ตามแผนปฏิบัติการ ของ ศสข.1(อย.) ประจำปี 2561 ทั้งนี้ได้ มาดำเนินการให้กับ งานสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict
วันที่ 4 เมษายน 2561 จนท.ศสข.1 (อย.) ได้ออกโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict ให้กับจังหวัดในลูกข่าย ตามแผนปฏิบัติการ ของ ศสข.1(อย.) ประจำปี 2561 ทั้งนี้ได้ มาดำเนินการให้กับ งานสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสระบุรี
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict
วันที่ 5 เมษายน 2561 จนท.ศสข.1 (อย.) ได้ออกโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (p.m)ระบบเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ ict ให้กับจังหวัดในลูกข่าย ตามแผนปฏิบัติการ ของ ศสข.1(อย.) ประจำปี 2561 ทั้งนี้ได้ มาดำเนินการให้กับ งานสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดสระบุรี
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดสิงห์บุรี
ติดตั้งและทดสอบ Application Cisco Jabber
ออกพื้นที่ติดตั้ง Application Cisco Jabber ณ จังหวัดอ่างทอง
26 เมษายน 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1 ได้จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ตายาย เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
รดน้ำดำหัวขอพรตามประเพณีสงกรานต์
5 เมษายน 2561 ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบสานพระเพณีไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์
รดน้ำดำหัวขอพรตามประเพณีสงกรานต์
10 เมษายน 2561 ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 พระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีรดน้ำและขอพร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๅ พระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าฝายฯ สืบสานประเพณีไทยเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1 พระนครศรีอยุธยา

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1 พระนครศรีอยุธยา

 

 

ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1

 

 

พระนครศรีอยุธยา